لاستیکت پنچر شده ؟بیا بهت یاد بدم چیکار کنی

لاستیکت پنچر شده هرگز در سرازیری یا سربالایی اقدام به جک زدن زیر خودرو نکنید و خودرو را با همان چرخ پنچر به مکانی مسطح منتقل کنید لاستیک زاپاس را...