دود اگزوز به ما چی میگه؟

دود اگزوز به ما چی میگه؟ : سلام به همه ی اتوماشینی ها 🚗 میدونستین خودرو تون با دود اگزوز سعی میکنه بهتون بفهمونه که چشه؟ حالا اگه دود اگزوز...