آدرس
کرمان ، خیابان 17 شهریور روبه روی کوچه ی 28
شماره تماس
034-33329516-19 09134428945
ایمیل
info@automashin.ir