اتوماشین کلیک کنید

پلتفرم اتوماشين (بعنوان يكي از دپارتمان هاي شركت دانش محور استوار صنعت خودرو ) شامل بخش های آموزش ، تحقيق و توسعه (R&D) و خدمات تعميرگاهي ميباشد كه سه ضلع اصلي مجوعه را تشكيل ميدهند .
فرآيند آموزش تعميركاران خودرو شامل نحوه عيب يابي صحيح ، تعمير يا تعويض قطعه بر اساس ريپر منوال كارخانه ، استفاده از ابزار مخصوص و تجهيزات كارگاهي ، اجراي استاندارد هاي فني ، بهداشتي و نظام آراستگي ميباشد .
اهم اهداف بخش R&D يافتن روش هاي جديد در فرايند تعمير و سرويس و نگهداري خودرو در جهت كاهش هزينه هاي مادي و معنوي مالكان خودرو ميباشد . خودروهاي نسل جديد و روش هاي سرويس و نگهداري مطلوب و تعميرات صحيح از ديگر اهداف دپارتمان تحقيق و توسعه ميباشد .
خدمات تعميرگاهي غير سنتي و با استفاده از تجهيزات روز دنيا و با پرسنل آموزش ديده و توانا كه تعميرات را بر اساس روش هاي توصيه شده كارخانه مادر انجام ميدهند باعث ايجاد مزيت رقابتي اين مجموعه با ساير تعميرگاههاي سنتي گرديده است .
درخواست خدمات از سوي مشتري توسط سايت و اپليكيشن ، خدمات در محل مشتري ، تأمين قطعات اصلي و ضمانت شده ، گارانتي خدمات ارائه شده ، نظارت مشتري نسبت به تعميرات انجام شده روي خودرو با ارائه تصاوير زنده روي سايت و بسياري خدمات جديد ديگر توسط اتوماشين ارائه ميشود .
كلينيك اتوماشين انجام كليه خدمات فني خودرو شما را بعهده ميگيرد .
خدمات تعويض پلاك ، معاينه فني خودرو ، بيمه خودرو ، تست فني زمان خريد و فروش و ….. را كارشناسان اتوماشين براي شما انجام ميدهند .

با اتوماشين ديگر نگران خريد ، فروش و خدمات خودرو نباشيد .