برق دزدی یعنی چی؟

برق دزدی یک اصطلاح عامیانست به این منظور که یک وسیله ای در خودرو هست که وقتی خودرو خاموشه برق مصرف میکنه و باتری خودرو رو به فنا و نابودی...