علت بهم خوردن تنظیم فرمان چیست؟

هنگام که راننده فرمان جلوی خود را می‌چرخان؛ این حرکت از طریق اجزای سیستم فرمان تبدیل به حرکت افقی شده و به چرخ‌ها انتقال می‌یابد. سیستم فرمان انواع مختلفی داشته و بسته به نوع فرمان، نحوه عملکرد آن نیز متفاوت خواهد بود.