لاستیکت پنچر شده هرگز در سرازیری یا سربالایی اقدام به جک زدن زیر خودرو نکنید و خودرو را با همان چرخ پنچر به مکانی مسطح منتقل کنید

لاستیکت پنچر

لاستیک زاپاس را زیر خودرو در نزدیکی مکانی که قرار است جک را قرار دهید بگذارید تا در صورت در رفتن جک کف خودرو با زمین برخورد نکند

لاستیکت پنچر شده

آچار چرخ+جک+یک تکه چوب با ابعاد حدودا ۲۰۲۰۱۰ لازم است

لاستیکت پنچر شده

برای درآوردن قالپاق چرخ(اگر دارد) بهترین کار استفاده از پارچه است. بدین صورت که آنرا از سوراخهای قالپاق عبور دهید و با یک کشش قالپاق را درآورید.

پیچ گوشتی یا ابزار شبیه آن ممکن است قالپاق را بشکند.

پیچهای چرخ را شل کنید اسلاید بعدی:

(مخالف عقربه های ساعت). آچار را طوری قرار دهید که نیرویتان به سمت پایین باشد و از لگد زدن بر روی آچار جهت شل کردن پیچ جدا بپرهیزید

لاستیکت پنچر شده

جک را در محل مربوطه (مراجعه به دفترچه ی راهنمای خودرو یا دیدن با دقت در جایی که می خواهید جک را قرار دهید) بگذارید و آن قطعه چوب را زیر جک بگذارید

لاستیکت پنچر شده

آنقدر جک را بالا بیاورید تا زیر لاستیک پنچر حداقل سه تا پنج سانتیمتر خالی شود

لاستیکت پنچر شده

ابتدا لاستیک پنچر را زیر خودرو بگذارید سپس لاستیک زاپاس را بردارید. (حادثه خبر نمیکند)

لاستیکت پنچر شده اتوماشین

پس از قرار دادن لاستیک زاپاس در مکان خودش پیچهای آنرا تا انتها و بصورت ضربدری ببندید

لاستیکت پنچر شده اتوماشین

جک را پایین بیاورید و حالا با کمک آچار چرخ پیچها را سفت کنید.(موافق عقربه های ساعت)

لاستیکت پنچر شده اتوماشین

یادآور میشوم که آچار را طوری قرار دهید که نیرویتان را به سمت پایین وارد کنید.

مهمترین نکته اینکه آقایان فقط با نیروی دستشان پیچها را سفت کنند و خانمها فقط از نیروی یک پا بر روی آچار استفاده کنند

باز هم میگویم بر روی آچار چرخ لگد نزنید.

وسایل را جمع کنید… مقصد شما آپاراتی است برای رفع عیب لاستیک پنچر