چک لیست خودرو:

چک لیست خودرو شامل موارد زیر می شود: چک لیست موتوری، چک لیست اصلی ایمنی ،چک لیست مایعات خودرو، چک لیست اصلی ایمنی می شود.

چک لیست موتوری:

 • شیلنگ های سیستم خنک کننده موتور: از نظر فرسودگی چک شود ، تا قبل از پارگی و ایجاد خسارت به موتور از آن جلوگیری شود.
 • فیلتر هوا موتور: فیلتر هوا باید تمیز باشد خصوصا در مناطق کویری که گرد و خاک بیشتر است و عدم توجه به این موضوع خسارات زیادی ایجاد میکند.
 • تسمه ها : تمامی تسمه های موتور از قبیل تسمه دینام و تسمه تایم و مولد بر حسب نوع خودرو ، باید از نظر سلامت فیزیکی وشل و سفت بودن مورد و چک دائم قرار بگیرند.

چک لیست اصلی ایمنی :

 • زاپاس و جک یدکی: نسبت به کامل بودن وسایل زاپاس و سالم بودن لاستیک زاپاس اطمینان حاصل کنید.
 • لاستیک: از میزان سایش و سلامت و همینطور فشار باد تایرها اطمینان حاصل کنید همچنین به تاریخ ساخت لاستیک ها هم توجه کنید.
 • ضد یخ : همواره از وجود ضدیخ در داخل سیستم خنک کننده اطمینان حاصل فرمایید.

چک لیست مایعات خودرو:

 • روغن موتور : کاملا واضح است که اهمیت روغن موتور در عملکرد موتور غیر قابل چشم پوشی است.
 • مایع خنک کننده موتور: همواره باید در انتخاب نوع مایع خنک کننده و ضد یخ مصرفی دقت کرد و سطح مایع خنک کننده را چک کرد.
 • روغن ترمز: ترمزها یکی از ارکان اصلی ایمنی خودرو هستند که با چک کردن سطح روغن ترمز و کیفیت آن از سلامت ترمزها اطمینان حاصل فرمایید.
 • روغن گیربکس: همواره برای سلامت خودرو و گیربکس از وجود واسکازین در خودرو اطمینان حاصل فرمایید.

چک لیست اصلی ایمنی:

 • ترمز دستی: اطمینان حاصل فرمایید که می تواند وسیله نقلیه را در شیب نگه دارد.
 • ترمز خودرو: برای اطمینان همواره از سلامت لنت ها ، ABS  و روغن ترمز اطمینان حاصل کنید.
 • برف پاک کن: کارکرد و جنس برف پاک کن را چک کنید.
 • بوق خودرو: بوق خودرو را برای رعایت هشدار همواره چک کنید
 • ایربگ ها: ایربگ ها را به صورت دوره ای چک کنیدتا از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

چک لیست خودرو خود را در کلینیک خدمات خودرویی اتوماشین بررسی کنید.