سیبک فرمان : در خودرو قطعه ای به نام سیبک فرمان (به انگلیسی Ball Joint) وجود دارد که علاوه بر متصل کردن چرخ ها به سیستم تعلیق، واسطه چرخیدن چرخ ها هم می شود.

سیبک یکی از مهم ترین قطعات سیستم فرمان خودرو است که علاوه بر متصل کردن چرخ ها به سیستم تعلیق، واسطه چرخیدن چرخ ها هم می شود. این قطعه کروی شکل، باعث چرخش چند محور مجزا به صورت هم زمان می شود. قطعه سیبک در چند قسمت از خودرو به کار رفته است. این قطعات شبیه به هم، وظیفه خاص خود را دارند.

سیبک فرمان

سیبک فرمان چه وظیفه ای دارد؟

هر سیبک فرمان، از یک طرف به طبق ها و از طرف دیگر به متعلقات چرخ متصل می شود. فرمان خودرو را به هر طرف بچرخانید، این قطعه هم چرخ ها را به همان طرف می چرخاند. سیبک ها همواره تحت فشار نیروهای کششی هستند و تلاش می کنند که از میزان اصطکاک به وجود آمده در بین قطعات بکاهند.

سیبک فرمان علاوه بر جهت دهی به چرخ های خودرو، تحمل بخشی از وزن خودرو را نیز بر عهده دارد.

علائم خرابی سیبک فرمان

  • قطعات سیستم فرمان دچار فرسودگی میشوند
  • تایرهای جلو سایش غیر طبیعی دارند
  • فرمان پذیری خودرو خوب نیست و از مسیر منحرف میشود
  • فرمان خودرو به شکل غیر طبیعی بویژه هنگام دور زدن میلرزد و به یک سمت میکشد
  • فرمان به اصطلاح خلاصی دارد

کلینیک تخصصی اتوماشین کرمان