ورود | ثبت‌نام

قوانین مربوط به فروش

  1. ابتدا درسایت ثبت نام نموده و عضو سایت اتوماشین گردید.

  2. عضویت درسایت رایگان میباشد.

  3. مشخصات خودرو مورد نظرخود را دربخش فروش خودروی سایت وارد نموده ومنتظرتایید مدیریت ونمایش آن بمانید.