ورود | ثبت‌نام

قوانین مربوط به خرید

  1. ابتدا درسایت ثبت نام نموده وعضوسایت اتوماشین گردید.

  2. مشخصات خودروی مورد نیاز خود را در بخش خرید خودروی سایت وارد نموده و کلید جستجو را کلیک نموده ومنتظرنتیجه جستجو بمانید.

  3. چنانچه نیازبه خدمات کارشناسی رنگ و فنی خودروی مورد نظر را داشته باشید درخواست خود را در بخش کارشناسی اعلام نمایید.

  4. بخش کارشناسی خرید (قیمت گذاری خودرو) هنوز غیرفعال میباشد.