ورود | ثبت‌نام

سلب مسئولیت های اتوماشین

  1. وب سایت اتو ماشین , سایتی تخصصی جهت خرید وفروش خودروست وتحت قوانین کشورجمهوری اسلامی ایران فعالیت نموده وازآنها پیروی مینماید .

  2. سایت اتو ماشین نسبت به اطلاعات وآگهی های ارائه شده ازسوی کاربران (علی رغم کنترل وتأئید ازسوی مدیریت سایت) هیچگونه مسئولیتی نداشته وصرفا پاسخگوی کارشناسی انجام شده خودروها توسط کارشناسان سایت میباشد.

  3. کاربر مجاز به انتخاب یک نام کاربری واستفاده ازفونت فارسی میباشد .بنابراین فونت های انگلیسی یا فینگلیش نمایش داده نخواهد شد.

  4. شکایات وپیشنهادات وانتقادات رابه آدرس الکترونیک سایت ارسال تا پس ازبررسی , اقدام لازم انجام پذیرد.

  5. سایت مجاز به تغییر یا تعدیل بندهای قوانین ومقررات میباشد.