ورود | ثبت‌نام

خرید خودرو صفر کیلومتر

این قسمت شامل دو بخش خودرو های تولید داخلی و خودرو های وارداتی میشود.

دربخش خودرو های تولید داخل: کاربر محترم با مراجعه به لینک مربوطه و پرکردن فرم مخصوص مشخصات خودرو مورد نظر وارسال آن به مدیریت سایت پس از حداکثر 48 ساعت دعوتنامه شامل قیمت و نحوه انجام قرارداد را توسط ایمیل یا پیامک دریافت خواهد نمود و سپس طبق اطلاعات ارائه شده برای خرید خودرو اقدام خواهد شد.

دربخش خودرو های وارداتی: کاربرمحترم ضمن مراجعه به لینک مربوطه واطلاع از نوع و قیمت خودرو مورد نظر و نحوه خرید, فرم پیش خرید را تکمیل نموده و به مدیریت سایت ارسال می نماید.سپس حداکثر ظرف مدت 24 ساعت دعوتنامه مربوطه جهت انعقاد قرارداد از طریق ایمیل یا پیامک برای ایشان ارسال می گردد.

در صورت درخواست مشتری, ضمانت نامه لازم جهت انعقاد قرارداد ها ارائه می گردد.

ثبت سفارش خوردو های داخلی ثبت سفارش خودرو های وارداتی