تعمیر گیربکس

در قسمت تعمیرات گیربکس تعمیر انواع گیربکس دستی و اتوماتیک (cvt  -دوکلاچه-معمولی) انجام  می شود.

اتوماشین