تعمیر موتور

در کلینیک خدمات خودرو اتوماشین تعمیر انواع موتورهای  v شکل و خطی و خوابیده به صورت تخصصی انجام می شود.