تعلیق و فرمان

در قسمت تعلیق و فرمان  تنظیم فرمان با زوایای دقیق چرخ های جلو و عقب، طبق استاندارد های کارخانه سازنده با استفاده از  دستگاه دیجیتال 8 سنسور ساخت ایتالیا انجام می شود.

اتوماشین