برق

در واحد  تعمیرات برق این مرکز خدمات زیر انجام می شود:  

تعمیرات سیم کشی

عیب یابی سیم کشی

 ترمیم سیم کشی

 تعمیر بردهای اتومبیل

تعمیر یونیت ها

سیستم کولر( با استفاده از دستگاه شارژ کولر  KK2CUP-2018 ساخت ایتالیا) و سیستم گرمایشی  (بخاری)

شستشوی  انژکتور با دستگاه  LAUNCH  CNC-602A

شستشوی سیستم  موتور،رادیاتور،رادیاتور بخاری،مجاری بلوک سیلندر و سر سیلندر  با استفاده از دستگاه

اتوماشین