بدنه خودرو

ارائه خدمات صافکاری – نقاشی – دیتیلینگ(صفر شویی( کابین -موتور -زیر و داخل گلگیر)واکس و پولیش و سرمیک بدنه  )- شفاف سازی چرغ ها -تعمیرات سپر و چراغ -تعیرات شیشه بالابر دربها

اتوماشین